لیست برچسب با 'زبان بدن' (1)

“آموزش فنون بیان و تکنیکهای زبان بدن”

“آموزش فنون بیان و تکنیکهای زبان بدن” شناخت نحوکلام و اصول مذاکره موثر همراه با آموزش فنون گویندگی و روشهای تربیت صدا ۱۶جلسه/اصول پایه باارائه […]

  • تهران
  • 3 سال قبل
و زبان بدن11
تماس بگیرید